Overview
Literature

Główne zastosowania

  • usuwanie tanin

Dostępność opakowań

  • worek 1 ft³
  • worki 25 litrów
  • beczka (kartonowa)6 ft³
  • worki big bag 1 m³
  • duży worek 42 ft³

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Struktura polimeru styrenowy i akrylowy sieciowany dwuwinylobenzenem
Wygląd kuliste ziarna
Grupy funkcyjne czwartorzędowa amina
Forma jonowa forma Cl-
zawartość wilgoci 68 - 75 % (forma Cl-)
zakres wielkości ziaren 300 - 1200 µm
< 300 µm (max.) 1 %
współczynnik jednorodności (max.) 1.7
ciężar nasypowy (średnio) 600 - 700 g/L (37.5 - 43.8 lb/ft132)
limit temperatury 60 °C (140.0 °F) (forma Cl-)

charakterystyka hydrauliczna