Overview

Główne zastosowania

 • dealkalizacja
 • dejonizacja
 • zmiękczanie
 • zmiękczanie - substancje organiczne rozpuszczone

Zalety

 • SST shorter diffusion path benefits:
 • Highest regeneration efficiency
 • Very low leakage
 • Highly resistant to iron fouling
 • Lower rinse volumes
 • Lower operating costs
 • Excellent physical/chemical stability

Systemy

 • system regenerowany współprądowo
 • przeciwprądowy system regenerowalny
 • uzdatnianie wody pitnej

Zgodność z regulacjami

 • Certyfikowany zgodnie ze standardami WQA to NSF/ANSI-61

Dostępność opakowań

 • worek 1 ft³
 • worki 25 litrów
 • beczka (kartonowa)6 ft³
 • worki big bag 1 m³
 • duży worek 42 ft³

* SST jest znakiem handlowym firmy Purolite

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Struktura polimeru porowaty sieciowany kwasem poliakrylowym
Wygląd kuliste ziarna
Grupy funkcyjne kwas karboksylowy
Forma jonowa forma H+
pojemność w suchej masie (min.) 5.5 val/kg (forma H+)
zawartość wilgoci 36 - 44 % (forma H+)
zakres wielkości ziaren 300 - 1600 µm
< 300 µm (max.) 1 %
Pęcznienie odwracalne, H+ → Ca2+ (max.) 20 %
Pęcznienie odwracalne, H+ → Ca2+ (w trakcie pracy) 7 %
Pęcznienie odwracalne, H+ → Na+ (max.) 50 %
ciężar właściwy 1.17
ciężar nasypowy (średnio) 710 - 760 g/L (44.4 - 47.5 lb/ft132)
limit temperatury 120 °C (248.0 °F)

charakterystyka hydrauliczna

WIELKOŚCI SPADKÓW CIŚNIENIA

Spadki ciśnienia na złożu jonowymiennym zależne są od jego zakresu uziarnienia, wysokości złoża i objętości przestrzeni międzyziarnowej, jak również od prędkości przepływu i lepkości przepływającego medium. Czynniki wpływające na którykolwiek z tych parametrów – takie jak zapychanie przestrzeni międzyziarnowych odfiltrowaną zawiesiną, zwiększone zagęszczenie lub niedostateczna klasyfikacja ziaren żywicy – będą miały znaczący wpływ na wzrost strat ciśnienia. W zależności od jakości medium zasilającego, rodzaju i parametrów projektowych aplikacji, przepływ roboczy może wynosić od 10 do 40 OZ/h* *OZ – objętość złoża

SPADKI CIŚNIENIA W FUNKCJI PRĘDKOŚCI PRZEPŁYWU

PŁUKANIE WSTECZNE

W trakcie płukania wstecznego (z dołu do góry) należy zapewnić ekspansję złoża w zakresie 50-70% jego objętości przez przynajmniej 10-15 minut. Proces ten ma za zadanie oczyścić złoże z nagromadzonych w trakcie cyklu pracy zanieczyszczeń stałych, uwolnić z przestrzeni międzyziarnowych pęcherzyków powietrza oraz odpowiednio sklasyfikować ziarna żywicy w celu zminimalizowania oporów przepływu. W trakcie rozruchu nowego złoża zazwyczaj wystarczy 30 minut, przy utrzymaniu odpowiedniej ekspansji, do odpowiedniego sklasyfikowania uziarnienia złoża. Należy mieć na uwadze, że ekspansja złoża wzrasta wraz ze wzrostem natężenia przepływu i maleje wraz ze wzrostem temperatury wody płucznej. Nadmierna ekspansja złoża może być przyczyną straty żywicy wydostającej się z odpływu zbiornika, dlatego proces ten należy prowadzić z zachowaniem należytej uwagi.

EKSPANSJA ZŁOŻA W TRAKCIE PŁUKANIA WSTECZNEGO