Overview

Główne zastosowania

  • doczyszczanie kondensatu - wstępne

Dostępność opakowań

  • karton 1 CF

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Struktura polimeru polistyren sieciowany dwuwinylobenzenem
Wygląd proszek
Grupy funkcyjne kwas sulfonowy
Forma jonowa forma H+
pojemność w suchej masie (min.) 4.8 val/kg
zawartość wilgoci 45 - 62 %
< 10 µm (max.) 2 %
ziarna nieuszkodzone (min.)
stopień konwersji do formy wodorowej 99
zanieczyszczenia określone przez limity analizy popiołów
standardowe pakowanie produktu w formie suchej 8.8 Kg (19.4 lb)
typowy zakres temperatury 49 - 71 °C (120.2 - 159.8 °F)
kod koloru czerwony
przypis HIAC zawartość uziarnienia