Overview

Główne zastosowania

  • Demineralization - High Organics Water

Systemy

  • systemy złóż upakowanych

Dostępność opakowań

  • worek 1 ft³
  • worki 25 litrów
  • beczka (kartonowa)6 ft³
  • worki big bag 1 m³
  • duży worek 42 ft³

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Struktura polimeru żelowy polistyren sieciowany dwuwinylobenzenem
Wygląd kuliste ziarna
Grupy funkcyjne czwartorzędowa amoniowa typu I
Forma jonowa forma Cl-
całkowita pojemność (min.) 1.1 val/L (24.0 Kg/ft132) (forma Cl-)
zawartość wilgoci 50 - 60 %
główna średnica 650 ± 50 µm
współczynnik jednorodności 1.1 - 1.2
Pęcznienie odwracalne, Cl- → OH- (max.) 30 %
ciężar właściwy 1.07
ciężar nasypowy (średnio) 660 - 700 g/L (41.2 - 43.8 lb/ft132)
limit temperatury 100 °C (212.0 °F) (forma Cl-)
limit temperatury 60 °C (140.0 °F) (forma OH- )