Overview

Główne zastosowania

  • demineralizacja

Zalety

  • Doskonała stabilność mechaniczna i osmotyczna

Systemy

  • systemy złóż upakowanych

Dostępność opakowań

  • worek 1 ft³
  • worki 25 litrów
  • beczka (kartonowa)6 ft³
  • worki big bag 1 m³
  • duży worek 42 ft³

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Struktura polimeru makroporowaty polistyrenowy usiaciowany dwuwinylobenzenem
Wygląd kuliste ziarna
Grupy funkcyjne trzeciorzędowa amina
Forma jonowa forma wolnej zasady
całkowita pojemność (min.) 1.3 val/L (28.4 Kg/ft132) (forma wolnej zasady)
SBC 10 - 20 %
zawartość wilgoci 53 - 62 % (forma Cl-)
główna średnica 750 ± 100 µm
współczynnik jednorodności 1.2 - 1.4
Pęcznienie odwracalne, FB → Cl- (max.) 22 %
ciężar właściwy 1.04
ciężar nasypowy (średnio) 650 - 680 g/L (40.6 - 42.5 lb/ft132)
limit temperatury 100 °C (212.0 °F) (forma Cl-)
limit temperatury 60 °C (140.0 °F) (forma wolnej zasady)

charakterystyka hydrauliczna