Overview

Główne zastosowania

  • demineralizacja - przemysł

Zalety

  • wysoka skuteczność regeneracji

Dostępność opakowań

  • worek 1 ft³
  • worki 25 litrów
  • beczka (kartonowa)6 ft³
  • worki big bag 1 m³
  • duży worek 42 ft³

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Struktura polimeru żelowy poliakrylan sieciowany dwuwinylobenzenem
Wygląd kuliste ziarna
Grupy funkcyjne czwartorzędowa i trzeciorzędowa amoniowa
Forma jonowa FB/Cl-
całkowita pojemność (min.) 1.25 val/L (27.3 Kg/ft132) (forma Cl-)
zawartość wilgoci 56 - 62 %
główna średnica 570 ± 50 µm
< 425 µm (max.) 1 %
współczynnik jednorodności 1.1 - 1.2
pęcznienie nieodwracalne (max.) 10 %
Pęcznienie odwracalne, Cl- → OH- (max.) 10 %
ciężar właściwy 1.08
ciężar nasypowy (średnio) 680 - 730 g/L (42.5 - 45.6 lb/ft132)
limit temperatury 35 °C (95.0 °F) (forma OH- )