Overview

Główne zastosowania

  • demineralizacja - przemysł

Zalety

  • wysoka pojemność robocza
  • dobra odporność na zatrucie substancjami organicznymi
  • uziarnienie jednorodne
  • wydajna regeneracja

Dostępność opakowań

  • karton 1 CF
  • beczka (kartonowa)6 ft³

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Struktura polimeru żelowy polistyren sieciowany dwuwinylobenzenem
Wygląd kuliste ziarna
Grupy funkcyjne czwartorzędowa amoniowa typu I
Forma jonowa forma OH-
całkowita pojemność (min.) 1.3 val/L (28.4 Kg/ft132) (forma Cl-)
zawartość wilgoci 48 - 54 % (forma Cl-)
główna średnica 625 ± 55 µm
współczynnik jednorodności 1.1 - 1.2
Pęcznienie odwracalne, Cl- → OH- (max.) 30 %
ciężar właściwy 1.07
ciężar nasypowy (średnio) 655 - 675 g/L (40.9 - 42.2 lb/ft132)
limit temperatury 100 °C (212.0 °F) (forma Cl-)
limit temperatury 60 °C (140.0 °F) (forma OH- )