Overview

Główne zastosowania

  • frakcjonowanie - dekstroza
  • frakcjonowanie - cukier buraczany
  • frakcjonowanie - melasa buraczana

Dostępność opakowań

  • worki big bag 1 m³
  • duży worek 42 ft³
  • Zbornik (tylko Ameryka Pn.)

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Struktura polimeru żelowy polistyren sieciowany dwuwinylobenzenem
Wygląd kuliste ziarna
Grupy funkcyjne kwas sulfonowy
Forma jonowa forma K+
całkowita pojemność (min.) 1.6 val/L (35.0 Kg/ft132) (forma Na+)
zawartość wilgoci 52 - 56 % (forma Na+)
zawartość wilgoci 59 - 62 % (forma H+)
główna średnica 315 ± 20 µm
współczynnik jednorodności (max.) 1.2
konwersja (min.) 98 %
ciężar właściwy 1.21
ciężar nasypowy (średnio) 730 - 770 g/L (45.6 - 48.1 lb/ft132)
limit temperatury 120 °C (248.0 °F) (forma H+)