Overview

Główne zastosowania

  • uzdatnianie i odzysk wody płucznej

Zalety

  • wydajna regeneracja
  • Doskonała odporność na zatrucie związkami organicznymi

Systemy

  • systemy złóż upakowanych

Dostępność opakowań

  • worek 1 ft³
  • worki 25 litrów
  • beczka (kartonowa)6 ft³
  • worki big bag 1 m³
  • duży worek 42 ft³

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Struktura polimeru żelowy poliakrylan sieciowany dwuwinylobenzenem
Wygląd kuliste ziarna
Grupy funkcyjne czwartorzędowa amina
Forma jonowa forma Cl-
całkowita pojemność (min.) 1.2 val/L (26.2 Kg/ft132) (forma Cl-)
zawartość wilgoci 57 - 62 %
główna średnica 750 ± 100 µm
współczynnik jednorodności 1.2 - 1.4
pęcznienie nieodwracalne (max.) 10 %
Pęcznienie odwracalne, Cl- → OH- (max.) 20 %
ciężar właściwy 1.09
ciężar nasypowy (średnio) 680 - 730 g/L (42.5 - 45.6 lb/ft132)
limit temperatury 35 °C (95.0 °F) (forma OH- )