Overview

Główne zastosowania

 • sorpcja
 • separacja hydrofobowych związków organicznych
 • ekstrakcja pestycydów

Zalety

 • Wysoka odporność mechaniczne
 • wysoka powierzchnia czynna w porównaniu do standardowej żywicy

Zgodność z regulacjami

 • OK Kosher Certified
 • certyfikowany IFANCA Halal
 • Zgodne z regulacją FDA 21 CFR 177.27.10 dla materiałów wielokrotnego użytku
 • zgodne z Rezolucją Europejską ResAP (2004)4
 • wolne od GMO/TSE/BSE

Dostępność opakowań

 • worek 1 ft³
 • worki 25 litrów
 • beczka (kartonowa)6 ft³
 • worki big bag 1 m³
 • duży worek 42 ft³

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Struktura polimeru makroporowaty polistyrenowy usiaciowany dwuwinylobenzenem
Wygląd kuliste ziarna
Grupy funkcyjne żaden
Forma jonowa brak
zawartość wilgoci 50 - 60 %
zakres wielkości ziaren 300 - 1200 µm
Typical Pore Diameter by nitrogen adsorption (Meso/Macro/ Transport Pores) 220 Å
Typical Pore Diameter by nitrogen adsorption (Micropores) 15 Å
Typical Pore Volume by nitrogen adsorption 0.3 mL/g
Typical Surface Area by nitrogen adsorption 950 m²/g
ciężar właściwy 1.04
ciężar nasypowy (średnio) 610 - 640 g/L (38.1 - 40.0 lb/ft132)
limit pH, stabilność 0 - 14
limit temperatury 150 °C (302.0 °F)

charakterystyka hydrauliczna

WIELKOŚCI SPADKÓW CIŚNIENIA

Spadki ciśnienia na złożu jonowymiennym zależne są od jego zakresu uziarnienia, wysokości złoża i objętości przestrzeni międzyziarnowej, jak również od prędkości przepływu i lepkości przepływającego medium. Czynniki wpływające na którykolwiek z tych parametrów – takie jak zapychanie przestrzeni międzyziarnowych odfiltrowaną zawiesiną, zwiększone zagęszczenie lub niedostateczna klasyfikacja ziaren żywicy – będą miały znaczący wpływ na wzrost strat ciśnienia. W zależności od jakości medium zasilającego, rodzaju i parametrów projektowych aplikacji, przepływ roboczy może wynosić od 10 do 40 OZ/h* *OZ – objętość złoża

SPADKI CIŚNIENIA W FUNKCJI PRĘDKOŚCI PRZEPŁYWU

PŁUKANIE WSTECZNE

W trakcie płukania wstecznego (z dołu do góry) należy zapewnić ekspansję złoża w zakresie 50-70% jego objętości przez przynajmniej 10-15 minut. Proces ten ma za zadanie oczyścić złoże z nagromadzonych w trakcie cyklu pracy zanieczyszczeń stałych, uwolnić z przestrzeni międzyziarnowych pęcherzyków powietrza oraz odpowiednio sklasyfikować ziarna żywicy w celu zminimalizowania oporów przepływu. W trakcie rozruchu nowego złoża zazwyczaj wystarczy 30 minut, przy utrzymaniu odpowiedniej ekspansji, do odpowiedniego sklasyfikowania uziarnienia złoża. Należy mieć na uwadze, że ekspansja złoża wzrasta wraz ze wzrostem natężenia przepływu i maleje wraz ze wzrostem temperatury wody płucznej. Nadmierna ekspansja złoża może być przyczyną straty żywicy wydostającej się z odpływu zbiornika, dlatego proces ten należy prowadzić z zachowaniem należytej uwagi.

EKSPANSJA ZŁOŻA W TRAKCIE PŁUKANIA WSTECZNEGO