Overview

Główne zastosowania

  • demineralizacja - częściowa
  • demineralizacja - ochrona przed elektrokorozją
  • kartridże

Zalety

  • Kationit barwny ze wskaźnikiem wyczerpania

Systemy

  • system regenerowany współprądowo
  • przeciwprądowy system regenerowalny
  • złoże mieszane

Dostępność opakowań

  • worek 1 ft³
  • worki 25 litrów
  • beczka (kartonowa)6 ft³

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Wygląd kuliste ziarna
zawartość wilgoci (max.) 65 %
zakres wielkości ziaren 300 - 1200 µm
< 300 µm (max.) 1 %
współczynnik jednorodności (max.) 1.7
ciężar nasypowy (średnio) 720 - 755 g/L (45.0 - 47.2 lb/ft132)
limit temperatury, złoże nie regenerowalne 100 °C (212.0 °F)
limit temperatury, złoże regenerowalne 60 °C (140.0 °F)
nazwa składnika żelowy kationit silnie kwaśny makroporowaty anionit słabo zasadowy
struktura polimeru żelowy polistyren sieciowany dwuwinylobenzenem makroporowaty polistyrenowy usiaciowany dwuwinylobenzenem
grupa funkcyjna kwas sulfonowy trzeciorzędowa amina
forma jonowa forma H+ wolna zasada
kationit/anionit proporcje objętościowe 60 % 40 %