Overview
Resources

Główne zastosowania

 • usuwanie substancji organicznych
 • usuwanie silnego kwasu
 • usuwanie słabego kwasu

Zalety

 • wysoka pojemność robocza
 • dobra odporność na zatrucie

Zgodność z regulacjami

 • certyfikowany IFANCA Halal
 • certyfikowany Kosher

Dostępność opakowań

 • worek 1 ft³
 • worki 25 litrów
 • beczka (kartonowa)6 ft³
 • worki big bag 1 m³
 • duży worek 42 ft³

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Struktura polimeru żelowy poliakrylan sieciowany dwuwinylobenzenem
Wygląd kuliste ziarna
Grupy funkcyjne czwartorzędowa i trzeciorzędowa amoniowa
Forma jonowa FB/Cl-
całkowita pojemność (min.) 1.25 val/L (27.3 Kg/ft132) (forma Cl-)
zawartość wilgoci 56 - 62 % (forma Cl-)
zakres wielkości ziaren 300 - 1200 µm
< 300 µm (max.) 1 %
współczynnik jednorodności (max.) 1.7
pęcznienie nieodwracalne (max.) 10 %
Pęcznienie odwracalne, Cl- → OH- (max.) 10 %
ciężar właściwy 1.08
ciężar nasypowy (średnio) 680 - 730 g/L (42.5 - 45.6 lb/ft132)
limit temperatury 35 °C (95.0 °F) (forma OH- )