Overview
Literature

Główne zastosowania

 • sorbent substancji organicznych
 • usuwanie substancji organicznych
 • usuwanie tanin

Zalety

 • Skuteczne usuwanie substancji organicznych
 • wydajna regeneracja
 • dobra odporność na zatrucie substancjami organicznymi

Zgodność z regulacjami

 • certyfikowany IFANCA Halal
 • certyfikowany Kosher
 • Certyfikowany zgodnie ze standardami WQA to NSF/ANSI-61

Dostępność opakowań

 • worek 1 ft³
 • worki 25 litrów
 • beczka (kartonowa)6 ft³
 • worki big bag 1 m³
 • duży worek 42 ft³

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Struktura polimeru makroporowaty poliakrylan usieciowany dwuwinylobenzenem
Wygląd kuliste ziarna
Grupy funkcyjne czwartorzędowa amina
Forma jonowa forma Cl-
całkowita pojemność (min.) 0.8 val/L (17.5 Kg/ft132) (forma Cl-)
zawartość wilgoci 66 - 72 % (forma Cl-)
zakres wielkości ziaren 300 - 1200 µm
współczynnik jednorodności (max.) 1.7
Volume Change Cl- → OH- (max.) 30 %
ciężar właściwy 1.08
ciężar nasypowy (średnio) 680 - 730 g/L (42.5 - 45.6 lb/ft132)
limit temperatury 80 °C (176.0 °F) (forma Cl-)

charakterystyka hydrauliczna

PŁUKANIE WSTECZNE

W trakcie płukania wstecznego (z dołu do góry) należy zapewnić ekspansję złoża w zakresie 50-70% jego objętości przez przynajmniej 10-15 minut. Proces ten ma za zadanie oczyścić złoże z nagromadzonych w trakcie cyklu pracy zanieczyszczeń stałych, uwolnić z przestrzeni międzyziarnowych pęcherzyków powietrza oraz odpowiednio sklasyfikować ziarna żywicy w celu zminimalizowania oporów przepływu. W trakcie rozruchu nowego złoża zazwyczaj wystarczy 30 minut, przy utrzymaniu odpowiedniej ekspansji, do odpowiedniego sklasyfikowania uziarnienia złoża. Należy mieć na uwadze, że ekspansja złoża wzrasta wraz ze wzrostem natężenia przepływu i maleje wraz ze wzrostem temperatury wody płucznej. Nadmierna ekspansja złoża może być przyczyną straty żywicy wydostającej się z odpływu zbiornika, dlatego proces ten należy prowadzić z zachowaniem należytej uwagi.

EKSPANSJA ZŁOŻA W TRAKCIE PŁUKANIA WSTECZNEGO