Overview

Główne zastosowania

 • wzbogacanie fruktozy
 • separacja maltitolu

Zalety

 • krótsza droga dyfuzji umożliwia lepszą charakterystykę separacji w technologii Shallow Shell
 • silne związanie pomiędzy nieaktywnym styrenowym-DVB rdzeniem a zewnętrzną, funkcjonowaną powłoką
 • dzięki nieaktywnemu rdzeniowi posiada większą wytrzymałość na zgniatanie
 • mniejsze zużycie wody do rozcieńczeń
 • większy odzysk produktu
 • wyższa czystość produktu

Zgodność z regulacjami

 • certyfikowany Kosher
 • certyfikowany IFANCA Halal

Dostępność opakowań

 • worki big bag 1 m³
 • duży worek 42 ft³
 • Zbornik (tylko Ameryka Pn.)

* SST jest znakiem handlowym firmy Purolite

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Struktura polimeru żelowy polistyren sieciowany dwuwinylobenzenem
Wygląd kuliste ziarna
Grupy funkcyjne kwas sulfonowy
Forma jonowa Ca++
główna średnica 315 ± 20 µm
współczynnik jednorodności (max.) 1.15
konwersja (min.) 99 %
ciężar właściwy 1.23
ciężar nasypowy (średnio) 740 - 800 g/L (46.2 - 50.0 lb/ft132)
limit temperatury 120 °C (248.0 °F) (forma H+)