Overview

Główne zastosowania

  • dekalcyfikacja solanki

Systemy

  • proces elektrolizy chlorku sodu

Dostępność opakowań

  • worek 1 ft³
  • worki 25 litrów
  • beczka (kartonowa)6 ft³
  • worki big bag 1 m³
  • duży worek 42 ft³

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Struktura polimeru makroporowaty polistyrenowy usiaciowany dwuwinylobenzenem
Wygląd kuliste ziarna
Grupy funkcyjne aminofosfonowe
Forma jonowa forma Na+
pojemność wobec wapnia (min.) 20 g/L
zawartość wilgoci 55 - 65 % (forma Na+)
zakres wielkości ziaren 425 - 850 µm
< 425 µm (max.) 2 %
współczynnik jednorodności (max.) 1.4
Pęcznienie odwracalne, H+ → Ca2+ (max.) 20 %
Pęcznienie odwracalne, H+ → Na+ (max.) 50 %
ciężar właściwy 1.13
ciężar nasypowy (średnio) 710 - 760 g/L (44.4 - 47.5 lb/ft132)
limit temperatury 90 °C (194.0 °F)