Główne zastosowania

  • demineralizacja - przemysł

Zalety

  • wysoka pojemność robocza
  • wydajna regeneracja

Systemy

  • systemy złóż upakowanych

Dostępność opakowań

  • worek 1 ft³
  • worki 25 litrów
  • beczka (kartonowa)6 ft³
  • worki big bag 1 m³
  • duży worek 42 ft³

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Struktura polimeru żelowy polistyren sieciowany dwuwinylobenzenem
Wygląd kuliste ziarna
Grupy funkcyjne czwartorzędowa amoniowa typu I
Forma jonowa forma Cl-
całkowita pojemność 1.4 val/L (30.6 Kg/ft132) (forma Cl-)
zawartość wilgoci 43 - 48 % (forma Cl-)
główna średnica 650 ± 50 µm
współczynnik jednorodności 1.1 - 1.2
Pęcznienie odwracalne, Cl- → OH- (max.) 25 %
ciężar właściwy 1.09
ciężar nasypowy (średnio) 685 - 720 g/L (42.8 - 45.0 lb/ft132)
limit temperatury 100 °C (212.0 °F) (forma Cl-)
limit temperatury 60 °C (140.0 °F) (forma OH- )