Overview

Główne zastosowania

  • Chromatographic separation of sugars from mineral acids

Zgodność z regulacjami

  • certyfikowany IFANCA Halal

Dostępność opakowań

  • worki big bag 1 m³
  • duży worek 42 ft³
  • Zbornik (tylko Ameryka Pn.)

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Struktura polimeru żelowy polistyren sieciowany dwuwinylobenzenem
Wygląd kuliste ziarna
Grupy funkcyjne kwas sulfonowy
Forma jonowa H+ 
całkowita pojemność (min.) 1.6 val/L (35.0 Kg/ft132) (forma Na+)
zawartość wilgoci 52 - 56 % (forma Na+)
zawartość wilgoci 59 - 62 % (forma H+)
główna średnica 320 ± 15 µm
współczynnik jednorodności (max.) 1.2
konwersja (min.) 99 %
ciężar właściwy 1.19
ciężar nasypowy (średnio) 720 - 765 g/L (45.0 - 47.8 lb/ft132)
limit temperatury 120 °C (248.0 °F) (forma H+)