Overview

Główne zastosowania

  • chromatografia - cukry

Dostępność opakowań

  • worki big bag 1 m³
  • duży worek 42 ft³
  • Zbornik (tylko Ameryka Pn.)

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Struktura polimeru makroporowaty polistyrenowy usiaciowany dwuwinylobenzenem
Wygląd kuliste ziarna
Grupy funkcyjne kwas sulfonowy
Forma jonowa forma K+
całkowita pojemność (min.) 1.5 val/L (32.8 Kg/ft132) (forma Na+)
zawartość wilgoci 55 - 60 % (forma Na+)
zawartość wilgoci 60 - 66 % (forma H+)
główna średnica 280 ± 20 µm
współczynnik jednorodności (max.) 1.2
konwersja (min.) 97 %
ciężar właściwy 1.24
ciężar nasypowy (średnio) 755 - 780 g/L (47.2 - 48.8 lb/ft132)
limit temperatury 120 °C (248.0 °F) (forma H+)
limit temperatury 140 °C (284.0 °F) (forma Na+)