Overview

Główne zastosowania

 • oczyszczanie odsolin i kondensatów turbinowych
 • oczyszczanie wody chłodzącej w systemie CVCS
 • doczyszczanie obiegu pierwszego stopnie reaktora
 • dekontaminacja ścieków radioaktywnych
 • składnik anionitowy złoża mieszanego

Zalety

 • wysoka selektywność względem boru
 • wysoki stopień konwersji do formy wodorotlenowej
 • minimalna pozostałość chlorków i siarczanów
 • minimalna pozostałość metali
 • niska zawartość ekstrahowalnych i wymywanych substancji organicznych

Dostępność opakowań

 • karton 1 CF
 • beczka (kartonowa)6 ft³

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Struktura polimeru makroporowaty polistyrenowy usiaciowany dwuwinylobenzenem
Wygląd kuliste ziarna
Grupy funkcyjne czwartorzędowa amoniowa typu I
Forma jonowa forma OH-
całkowita pojemność (min.) 0.9 val/L (19.7 Kg/ft132) (forma OH- )
zawartość wilgoci 53 - 58 % (forma Cl-)
zakres wielkości ziaren 425 - 1200 µm
< 425 µm (max.) 2 %
współczynnik jednorodności (max.) 1.7
konwersja (min.) 95 % (forma OH- )
zanieczyszczenie żelazem (max.) 50 ppm
zanieczyszczenie sodem(max.) 20 ppm
zanieczyszczenie metalami ciężkimi (max.) 30 ppm
forma anionowa, CO32- (max.) 5 %
forma anionowa, SO42- (max.) 0.1 %
forma anionowa, Cl- (max.) 0.1 %
ciężar właściwy 1.09
ciężar nasypowy (średnio) 680 - 720 g/L (42.5 - 45.0 lb/ft132)
limit temperatury, złoże nie regenerowalne 100 °C (212.0 °F) (forma OH- )
limit temperatury, złoże regenerowalne 60 °C (140.0 °F) (forma OH- )