Overview

Główne zastosowania

  • doczyszczanie kondensatu

Dostępność opakowań

  • worek 1 ft³
  • worki 25 litrów
  • beczka (kartonowa)6 ft³
  • worki big bag 1 m³
  • duży worek 42 ft³

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Struktura polimeru makroporowaty polistyrenowy usiaciowany dwuwinylobenzenem
Wygląd kuliste ziarna
Grupy funkcyjne kwas sulfonowy
Forma jonowa morfolina (minimum 90%)
całkowita pojemność (min.) 1.8 val/L (39.3 Kg/ft132) (forma Na+)
zawartość wilgoci 48 - 54 % (forma Na+)
zakres wielkości ziaren 425 - 1200 µm
< 425 µm (max.) 4 %
współczynnik jednorodności (max.) 1.7
ciężar nasypowy (średnio) 800 - 832 g/L (50.0 - 52.0 lb/ft132)
limit temperatury 140 °C (284.0 °F) (forma Na+)