Overview

Główne zastosowania

  • monitoring przewodności kationowej
  • paliwo kopalne
  • żywica ze wskaźnikiem

Zalety

  • zmiana koloru z ciemnego purpurowego na bursztynowy

Dostępność opakowań

  • worek 1 ft³
  • worki 25 litrów
  • beczka (kartonowa)6 ft³
  • worki big bag 1 m³
  • duży worek 42 ft³

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Struktura polimeru żelowy polistyren sieciowany dwuwinylobenzenem
Wygląd kuliste ziarna
Grupy funkcyjne kwas sulfonowy
Forma jonowa forma H+
całkowita pojemność (min.) 1.8 val/L (39.3 Kg/ft132) (forma H+)
zawartość wilgoci 50 - 55 % (forma H+)
zakres wielkości ziaren 300 - 1200 µm
< 300 µm (max.) 0.2 %
współczynnik jednorodności (max.) 1.7
Pęcznienie odwracalne, Na+ → H+ (max.) 9 %
ciężar właściwy 1.2
ciężar nasypowy (średnio) 755 - 790 g/L (47.2 - 49.4 lb/ft132)
limit temperatury 100 °C (212.0 °F) (forma H+)