Overview

Główne zastosowania

 • aplikacje wodne i niewodne

Zalety

 • Doskonała odporność na zatrucie związkami organicznymi
 • niezwykła odporność na szoki osmotyczne
 • Wyjątkowa stabilność fizyczna
 • wydajna regeneracja

Systemy

 • złoże warstwowe

Zgodność z regulacjami

 • certyfikowany Kosher

Dostępność opakowań

 • worek 1 ft³
 • worki 25 litrów
 • beczka (kartonowa)6 ft³
 • worki big bag 1 m³
 • duży worek 42 ft³

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Struktura polimeru żelowy poliakrylan sieciowany dwuwinylobenzenem
Wygląd kuliste ziarna
Grupy funkcyjne trzeciorzędowa amina
Forma jonowa forma wolnej zasady
całkowita pojemność (min.) 1.6 val/L (35.0 Kg/ft132) (forma wolnej zasady)
zawartość wilgoci 56 - 62 % (forma wolnej zasady)
zakres wielkości ziaren 300 - 630 µm
< 300 µm (max.) 3 %
współczynnik jednorodności (max.) 1.4
pęcznienie nieodwracalne (max.) 5 %
Pęcznienie odwracalne, FB → Cl- (max.) 25 %
ciężar właściwy 1.08
ciężar nasypowy (średnio) 665 - 695 g/L (41.6 - 43.4 lb/ft132)
limit temperatury 40 °C (104.0 °F) (forma wolnej zasady)