Overview

Główne zastosowania

  • oczyszczanie witaminy E

Systemy

  • demineralizator ze złożem mieszanym

Dostępność opakowań

  • worek 1 ft³
  • worki 25 litrów
  • beczka (kartonowa)6 ft³

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Struktura polimeru makroporowaty polistyrenowy usiaciowany dwuwinylobenzenem
Wygląd kuliste ziarna
Grupy funkcyjne czwartorzędowa amoniowa typu I
Forma jonowa OH-
całkowita pojemność (min.) 1 val/L (21.8 Kg/ft132) (forma Cl-)
zawartość wilgoci 61 - 66 % (forma Cl-)
zakres wielkości ziaren 300 - 600 µm
< 300 µm (max.) 1 %
współczynnik jednorodności (max.) 1.3
Pęcznienie odwracalne, Cl- → OH- (max.) 20 %
ciężar właściwy 1.07
ciężar nasypowy (średnio) 650 - 690 g/L (40.6 - 43.1 lb/ft132)
limit temperatury 100 °C (212.0 °F) (forma Cl-)
limit temperatury 60 °C (140.0 °F) (forma OH- )