Overview

Główne zastosowania

 • demineralizacja - roztwory cukrowe
 • dekoloryzacja - roztwory cukrowe

Zalety

 • Zero strong base sites
 • wysoka pojemność robocza
 • Doskonała odporność na szoki osmotyczne
 • Funkcjonowane tylko czwartorzędową aminą

Zgodność z regulacjami

 • certyfikowany Kosher
 • certyfikowany IFANCA Halal
 • Certyfikowane przez LPPOM MUI Halal

Dostępność opakowań

 • worek 1 ft³
 • worki 25 litrów
 • beczka (kartonowa)6 ft³
 • worki big bag 1 m³
 • duży worek 42 ft³
 • Zbornik (tylko Ameryka Pn.)

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Struktura polimeru makroporowaty polistyrenowy usiaciowany dwuwinylobenzenem
Wygląd kuliste ziarna
Grupy funkcyjne czwartorzędowa amina (monofunkcyjna)
Forma jonowa FB
całkowita pojemność (min.) 1.7 val/L (37.1 Kg/ft132) (forma wolnej zasady)
zawartość wilgoci 56 - 62 % (forma Cl-)
zakres wielkości ziaren 425 - 1000 µm
< 425 µm (max.) 2 %
współczynnik jednorodności (max.) 1.5
Pęcznienie odwracalne, FB → Cl- (max.) 45 %
ciężar właściwy 1.02
ciężar nasypowy (średnio) 640 - 680 g/L (40.0 - 42.5 lb/ft132)
limit temperatury 100 °C (212.0 °F) (forma Cl-)
limit temperatury 60 °C (140.0 °F) (forma wolnej zasady)