Purotech

Programul Operational Sectorial ”Cresterea Competitivitati Economice
Investitii pentru viitorul dumneavoastra
Proiect: STIMULAREA INOVARII IN SC PUROLITE SRL PRIN DEZVOLTAREA DE PRODUSE SI TEHNOLOGII NOI
Acronim: PUROTECH
Proiect cofinantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala

Obiectivul general al proiectului PUROTECH (Stimularea inovarii in SC Purolite SRL  prin dezvoltarea de produse si tehnologii noi)  declarat prin cererea de finantare depusa de catre beneficiar este cresterea  nivelului de inovare si a competitivitatii pe piata a firmei Purolite prin dezvoltarea unei noi tehnologii de polimerizare care sa permita obtinerea rasinilor sub forma de sfere de aceeasi dimensiune (mono-bead) bazata pe activitatile de cercetare dezvoltate anterior de catre departamentul de CD.

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei. 
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro.

Despre Proiect

Proiect cofinantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala 

Obiectivul general al proiectului PUROTECH (Stimularea inovarii in SC Purolite SRL prin dezvoltarea de produse si tehnologii noi) declarat prin cererea de finantare depusa de catre beneficiar este cresterea nivelului de inovare si a competitivitatii pe piata a firmei Purolite prin dezvoltarea unei noi tehnologii de polimerizare care sa permita obtinerea rasinilor sub forma de sfere de aceeasi dimensiune (mono-bead) bazata pe activitatile de cercetare dezvoltate anterior de catre departamentul de CD. 

Obiectivele specifice ale proiectului PUROTECH sunt:
Valorificarea rezultatelor de cercetare -dezvoltare obtinute in cadrul Departamentului de cercetare dezvoltare al SC Purolite SRL Scaderea costurilor unitare de productie ale copolimerului prin eliminarea sau diminuarea operatiilor de sortare copolimer, si eliminarea deseurile de copolimer neutilizabile implicit reducandu-se cosumul energetic cu utilajele de sortare Cresterea calitatii produselor SC Purolite SRL si diversificarea acestora

Activitatile proiectului sunt următoarele:
Activitatea 1 - Activitati de dezvoltare experimentala
Activitatea 2 - Activităţi pentru introducerea în producţie a rezultatelor cercetarii-dezvoltarii Activitatea 3 - Management
Activitatea 4 - Audit financiar
Activitatea 5 - Activitate de informare si publicitate pentru proiect 

Pe perioada de implementare a proiectului se identifica urmatoarele rezultate 
un modul de fabricatie in serie mare a copolimerului gel si macroporos de tip monosfera
2 articole publicate pentru promovarea proiectului;
2 panouri
1 sectiune creata pe website-ul PUROLITE pentru promovarea proiectului;

Rezultatele anticipate in urma implementarii:
obtinerea de 10 copolimeri gel si macroporos de tip monosefera
un numar de 2 noi locuri de munca create;

Valorificarea rezultatelor obţinute se va face prin:
cresterea numarului de clienti ca urmare a satisfacerii noilor cerinte impuse de piata scaderea cheltuielilor de productie existente aferente tehnologiei actuale datorita introducerii noii tehnologii (5% in costurile cu energia electrica)

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.  Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro.

Achizitii
Procedura achizitie active fixe necorporale – activitate neeligibila
Procedura achizitie de servicii
Procedura achizitie substante, materiale
Procedura achizitie utilaje, instalatii si echipamente
Procedura achizitie servicii de audit

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei. Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro.

Informare si Publicitate
Anunturi in presa
Anunt initial 
Anunt final 

Panouri publicitare
Panou initial
Placa permanenta

Placute inscriptionate/Etichete

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei. 
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro.

Linkuri Utile
Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei. Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro.

Contact
Pentru mai multe informatii referitoare la proiect, puteti contacta: 

Nume persoană contact: Carmen Iesan 
Functie: Director de proiect 
Tel: +40 268243004 interior 011
Fax: +40 268243002
Email: carmen.iesan@purolite.ro 

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei. Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro.