Shallow Shell Technology

PRODUKTY TECHNOLOGII SHALLOW SHELL

Technologia Purolite Shallow Shell - lub SST® - została zaprojektowana w celu optymalizacji procesów zmiękczania i demineralizacji. Nasze zespoły R&D oraz wsparcia produkcji udoskonaliły zaawansowaną strukturę ziaren żywicy tak, aby zwiększyć efektywność regeneracji, zmniejszyć poślizgi jonowe, podatność na zatrucie przy jednoczesnym zmniejszeniu dawek regeneratów i zużycia wody do płukania i rozcieńczania. Żywice SST zapewniają lepsze działanie systemu przy niższych kosztach eksploatacji i zwiększonej wydajności.

Główne zalety to:

  • Zmniejszenie o 15% ilości chemikaliów do regeneracji przy osiągnięciu takiej samej lub lepszej wydajności pracy

  • Zmniejszenie o 50% zużycia wody do płukania i rozcieńczania
  • Zmniejszenie poślizgów jonowych o ponad 20% przy tej samej dawce regeneranta jak dla tradycyjnej żywicy
  • Nadaje się do systemów z przepływem współprądowym, przeciwprądowym i ze złożem upakowanym
  • Ułatwia spełnienie standardów ISO 14001: 2004 dotyczące zarządzania środowiskiem; zmniejsza zużycie regeneranta chemicznego i generuje mniej odpadów
SST® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Purolite

Shallow Shell Technology

Shallow Shell™ Products by Application

demineralizacja - składnik kationitowy silnie kwaśny

● Lista produktów - Kationity silnie kwaśne żelowe