Overview

Principalele Aplicatii

  • Purificarea răcirii primare

Sisteme

  • demineralizare - sisteme de curățare

Ambalaje tipice

  • Cutie de1 CF
  • Butoi (Fibră) de 5 CF

Caracteristici tipice fizice si chimice

Aspect Perle sferice
Distribuția granulometrică 425 - 1200 µm
coeficient de uniformitate (max.) 1.7
Impurități de fier (max.) 50 ppm
Impurități de sodiu (max.) 30 ppm
Impurități de metale grele (max.) 40 ppm
formă anionică, CO- (max.) 5 %
formă anionică, SO42- (max.) 0.1 %
formă anionică, CI32- (max.) 0.1 %
Greutate de transport (aprox.) 715 - 750 g/L (44.7 - 46.9 lb/ft³)
Limita de temperatură, pat neregenerabil 100 °C (212.0 °F)
Limita de temperatură, pat regenerabil 60 °C (140.0 °F)
nume component Cationit Puternic Acid de tip gel Anionit Puternic Bazic de tip gel
structura polimerului Copolimer gel polistirenic reticulat cu divinilbenzen Copolimer gel polistirenic reticulat cu divinilbenzen
grupare funcționala acid sulfonic Grupari quaternare de amoniu tip I
Formă ionică forma H+ forma OH-
raportul echivalent cationit/anionit 1 1
Capacitate totală (min.) 2 eq/L ( forma H+ ) 1.1 eq/L ( forma OH- )
conversie (min.) 99.9 % ( forma H+ ) 95 % ( forma OH- )
densitate specifică 1.22 1.08