Anunț Mediu

Data Publicarii: 29.11.2023

SC PUROLITE SRL, titular al proiectului „REDUCEREA CANTITĂȚII DE ACID SULFURIC EVACUAT ÎN APELE REZIDUALE PRIN ÎNLOCUIREA UNUI REZERVOR DE STOCARE ACID SULFURIC REZIDUAL CONCENTRAT DE 40 MC CU UNUL DE 85 MC”anunta publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare , “continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare“, pentru proiectul „REDUCEREA CANTITĂȚII DE ACID SULFURIC EVACUAT ÎN APELE REZIDUALE PRIN ÎNLOCUIREA UNUI REZERVOR DE STOCARE ACID SULFURIC REZIDUAL CONCENTRAT DE 40 MC CU UNUL DE 85 MC”propus a fi amplasat la adresa Jud. Brasov, oras Victoria, str. Aleea Uzinei, nr.11.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brasov, str. Politehnicii nr.3, în zilele de luni-joi, între orele 800-1630 și vineri între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbv.anpm.ro. 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 de zile de la data publicării anuntului pe pagina de internet a APM Brasov.”