Anunț Mediu

Data Publicarii: 29.11.2023

SC PUROLITE SRL, titular al proiectului „INSTALAREA DE REZERVOARE ÎN CADRUL BAZINELOR COLECTOARE DE APE REZIDUALE ”anunta publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare , “continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare“, pentru proiectul „INSTALAREA DE REZERVOARE IN CADRUL BAZINELOR COLECTOARE DE APE REZIDUALE,  propus a fi amplasat la adresa Jud. Brasov, oras Victoria, str. Aleea Uzinei, nr. 11.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brasov, str. Politehnicii nr. 3, în zilele de luni-joi, între orele 800-1630 și vineri între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbv.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 de zile de la data publicării anuntului pe pagina de internet a APM Brasov.”