Principal Applications

  • Purificarea răcirii primare

Typical Packaging

  • Cutie de1 CF
  • Butoi (Fibră) de 5 CF

Typical Physical & Chemical Characteristics:

Polymer Structure Copolimer gel polistirenic reticulat cu divinilbenzen
Appearance Perle sferice
Functional Group acid sulfonic
Ionic Form forma H+
Capacitatea totală 2 eq/L (43.7 Kgr/ft³) ( forma H+ )
reținerea umidității 46 - 50 % ( forma H+ )
Distribuția granulometrică 425 - 1200 µm
< 425 µm (max.) 2 %
coeficient de uniformitate (max.) 1.7
conversie (min.) 99.9 % ( forma H+ )
Impurități de fier (max.) 50 ppm
Impurități de sodiu (max.) 40 ppm
Impurități de metale grele (max.) 40 ppm
densitate specifică 1.22
Greutate de transport (aprox.) 770 - 815 g/L (48.1 - 50.9 lb/ft³)
Limita de temperatură 120 °C (248.0 °F)