Overview

Główne zastosowania

 • Polyphenol Extraction
 • Juice Debittering
 • Flavor Extraction
 • Pesticide Removal
 • Curcumin Purification

Zalety

 • Large Pore Size
 • High Porosity
 • High Operating Capacity

Zgodność z regulacjami

 • OK Kosher Certified
 • LPPOM MUI Halal Certified
 • IFANCA Halal Certified
 • Compliant with FDA Regulation 21 CFR 173.65 for Food Treatment, Adsorbents
 • Compliant with Europe Resolution ResAP (2004)3
 • GMO/TSE/BSE free

Dostępność opakowań

 • 250 g
 • 1 kg
 • 5 kg
 • 10-50 kg
 • 50-100 kg
 • 100-1000 kg
 • >1MT

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Struktura polimeru Polydivinylbenzene
Wygląd White to off-white spherical beads
Grupy funkcyjne Non Ionic
Forma jonowa None
Moisture Retention 67 - 73 %
Particle Size Range 350 - 1200 µm
Typical Pore Diameter by Nitrogen Adsorption 220 Å
Typical Pore Volume by Nitrogen Adsorption 1.9 mL/g
Typical Surface Area by nitrogen adsorption 850 m²/g
Specific Gravity 1.02
Shipping Weight (approx.) 640 - 690 g/L (40.0 - 43.1 lb/ft3)
Uniformity Coefficient (max.) 1.6
pH Limit Stability 0 - 14
Temperature Limits 150 °C (302.0 °F)

Hydraulic Characteristics

WIELKOŚCI SPADKÓW CIŚNIENIA

Spadki ciśnienia na złożu jonowymiennym zależne są od jego zakresu uziarnienia, wysokości złoża i objętości przestrzeni międzyziarnowej, jak również od prędkości przepływu i lepkości przepływającego medium. Czynniki wpływające na którykolwiek z tych parametrów – takie jak zapychanie przestrzeni międzyziarnowych odfiltrowaną zawiesiną, zwiększone zagęszczenie lub niedostateczna klasyfikacja ziaren żywicy – będą miały znaczący wpływ na wzrost strat ciśnienia. W zależności od jakości medium zasilającego, rodzaju i parametrów projektowych aplikacji, przepływ roboczy może wynosić od 10 do 40 OZ/h* *OZ – objętość złoża

SPADKI CIŚNIENIA W FUNKCJI PRĘDKOŚCI PRZEPŁYWU

PŁUKANIE WSTECZNE

W trakcie płukania wstecznego (z dołu do góry) należy zapewnić ekspansję złoża w zakresie 50-70% jego objętości przez przynajmniej 10-15 minut. Proces ten ma za zadanie oczyścić złoże z nagromadzonych w trakcie cyklu pracy zanieczyszczeń stałych, uwolnić z przestrzeni międzyziarnowych pęcherzyków powietrza oraz odpowiednio sklasyfikować ziarna żywicy w celu zminimalizowania oporów przepływu. W trakcie rozruchu nowego złoża zazwyczaj wystarczy 30 minut, przy utrzymaniu odpowiedniej ekspansji, do odpowiedniego sklasyfikowania uziarnienia złoża. Należy mieć na uwadze, że ekspansja złoża wzrasta wraz ze wzrostem natężenia przepływu i maleje wraz ze wzrostem temperatury wody płucznej. Nadmierna ekspansja złoża może być przyczyną straty żywicy wydostającej się z odpływu zbiornika, dlatego proces ten należy prowadzić z zachowaniem należytej uwagi.

EKSPANSJA ZŁOŻA W TRAKCIE PŁUKANIA WSTECZNEGO