Overview

Principalele Aplicatii

  • demineralizare - generator de abur de joasă presiune
  • Operating past the amine break
  • Aplicatii neregenerabile
  • Polishing Mixed Bed

Avantaje

  • Low sodium grade

Ambalaje tipice

  • Cutie de1 CF
  • Butoi (Fibră) de 5 CF

Caracteristici tipice fizice si chimice

Aspect Perle sferice
< 425 µm (max.) 2 %
coeficient de uniformitate (max.) 1.2
Impurități de fier (max.) 50 ppm
Impurități de sodiu (max.) 10 ppm
Impurități de metale grele (max.) 40 ppm
densitate specifică 1.08
Greutate de transport (aprox.) 720 - 750 g/L (45.0 - 46.9 lb/ft³)
Limita de temperatură, pat neregenerabil 100 °C (212.0 °F)
Limita de temperatură, pat regenerabil 60 °C (140.0 °F)
nume component Cationit puternic acid de tip macroporos Anionit Puternic Bazic de tip gel
structura polimerului polimer polistiren macroporos reticulat cu DVB Copolimer gel polistirenic reticulat cu divinilbenzen
grupare funcționala acid sulfonic Grupari quaternare de amoniu tip I
Formă ionică forma H+ forma OH-
raportul echivalent cationit/anionit 1 1
Capacitate totală (min.) 2.1 eq/L ( forma H+ ) 1.1 eq/L ( forma OH- )
conversie (min.) 99.9 % ( forma H+ ) 95 % ( forma OH- )
formă anionică, CO- (max.) 5 %
formă anionică, SO42- (max.) 0.1 %
formă anionică, CI32- (max.) 0.1 %
densitate specifică 1.21 1.08