Overview

Główne zastosowania

 • demineralizacja - woda pitna
 • demineralizacja - żywność i napoje

Zalety

 • SST shorter diffusion path benefits:
 • Highest regeneration efficiency
 • Very low leakage
 • Highly resistant to iron fouling
 • Lower rinse volumes
 • Lower operating costs
 • Excellent physical/chemical stability

Systemy

 • systemy złóż upakowanych
 • system regenerowany współprądowo
 • uzdatnianie wody pitnej

Dostępność opakowań

 • worek 1 ft³
 • worek 6 ft³
 • beczka 6 ft³

* SST jest znakiem handlowym firmy Purolite

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Struktura polimeru żelowy polistyren sieciowany dwuwinylobenzenem
Wygląd kuliste ziarna
Grupy funkcyjne kwas sulfonowy
Forma jonowa H+ 
pojemność w suchej masie (min.) 4.0 val/kg (forma H+)
zawartość wilgoci 44 - 51 % (forma H+)
główna średnica 670 ± 50 µm
współczynnik jednorodności (max.) 1.25
Pęcznienie odwracalne, Na+ → H+ (max.) 8 %
ciężar właściwy 1.18
ciężar nasypowy (średnio) 760 - 800 g/L (47.5 - 50.0 lb/ft132)
limit temperatury 60 °C (140.0 °F)