Główne zastosowania

 • zmiękczanie - woda o wysokiej zawartości substancji rozpuszczonych (TDS)
 • zmiękczanie - wysoka temperatura

Zalety

 • SST shorter diffusion path benefits:
 • wysoka skuteczność regeneracji
 • Very low leakage
 • Highly resistant to iron fouling
 • niższe ilości wody płucznej
 • Lower operating costs
 • doskonała stabilność fizyko-chemiczna

Systemy

 • system regenerowany współprądowo
 • przeciwprądowy system regenerowalny
 • uzdatnianie wody pitnej

Zgodność z regulacjami

 • Certyfikowany zgodnie ze standardami WQA to NSF/ANSI-61

Dostępność opakowań

 • worek 1 ft³
 • worki 25 litrów
 • beczka (kartonowa)6 ft³
 • worki big bag 1 m³
 • duży worek 42 ft³

* SST jest znakiem handlowym firmy Purolite

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Struktura polimeru żelowy polistyren sieciowany dwuwinylobenzenem
Wygląd kuliste ziarna
Grupy funkcyjne kwas sulfonowy
Forma jonowa Na+
pojemność w suchej masie (min.) 4.2 val/kg (forma Na+)
zawartość wilgoci 42 - 48 % (forma Na+)
zakres wielkości ziaren 425 - 1000 µm
< 425 µm (max.) 1 %
współczynnik jednorodności (max.) 1.7
Pęcznienie odwracalne, Na+ → H+ (max.) 7 %
ciężar właściwy 1.2
ciężar nasypowy (średnio) 775 - 825 g/L (48.4 - 51.6 lb/ft132)
limit temperatury 100 °C (212.0 °F)