Overview

Główne zastosowania

 • zmiękczanie - woda o wysokiej zawartości substancji rozpuszczonych (TDS)
 • zmiękczanie - substancje organiczne rozpuszczone

Zalety

 • wysoka skuteczność regeneracji
 • wysoka pojemność robocza
 • niższe ilości wody płucznej
 • doskonała stabilność fizyko-chemiczna

Systemy

 • system regenerowany współprądowo
 • przeciwprądowy system regenerowalny

Dostępność opakowań

 • worek 1 ft³
 • worki 25 litrów
 • beczka (kartonowa)6 ft³
 • worki big bag 1 m³
 • duży worek 42 ft³

* SST jest znakiem handlowym firmy Purolite

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Struktura polimeru porowaty sieciowany kwasem poliakrylowym
Wygląd kuliste ziarna
Grupy funkcyjne kwas karboksylowy
Forma jonowa Na+
całkowita pojemność (min.) 5.5 val/kg (forma H+)
zawartość wilgoci 36 - 44 % (forma H+)
zakres wielkości ziaren 300 - 1600 µm
< 300 µm (max.) 1 %
Pęcznienie odwracalne, H+ → Ca2+ (max.) 20 %
Pęcznienie odwracalne, H+ → Ca2+ (w trakcie pracy) 7 %
Pęcznienie odwracalne, H+ → Na+ (max.) 60 %
ciężar właściwy 1.17
ciężar nasypowy (średnio) 710 - 760 g/L (44.4 - 47.5 lb/ft132)
limit temperatury 120 °C (248.0 °F)