Główne zastosowania

 • rozdrabnianie do cząstek nanometrowych
 • uzyskanie wysoko rozdrobnionych nanocząsteczek
 • przygotowanie powłok
 • przygotowanie związków zdyspergowanych
 • przygotowanie emulsji

Zalety

 • wysoka klasa czystości
 • wyjątkowa trwałość
 • minimalizuje zanieczyszczenie
 • redukcje obniżanie średnicy ziaren
 • tworzy nanocząsteczki mniejsze niż 100 nm.
 • wysoce wydajny
 • skalowalne
 • niska gęstość czynnika; pozwala na duże obciążenie czynnikiem i prędkości mieszania
 • jednorodne uziarnienie, zapobieganie sklejaniu
 • wydziela mniej ciepła niż tradycyjne czynniki

Systemy

 • wysokoobrotowy dyspergator
 • homogenizery
 • rotor-stator
 • młyny kulkowe wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316 lub innych dopuszczalnych stopów metali

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Struktura polimeru żelowy polistyren sieciowany dwuwinylobenzenem
Wygląd pojedyncze kuliste ziarna, barwy białej do jasnożółtej
< 200 µm (max.) 0.02 %
426 – 575 µm (min.) 95 %
zakres wielkości ziaren 450 - 550 µm
straty przy suszeniu (max.) 0.5 %
resztkowe monomery (max.) 500 ppm
Resztkowy rozpuszczalnik - metanol (max.) 1000 ppm
zanieczyszczenie metalami ciężkimi (max.) 10 ppm