Główne zastosowania

  • doczyszczanie kondensatu

Zalety

  • uziarnienie jednorodne
  • poddany procedurze antystatycznej dla lepszej separacji od żywicy kationitowej

Systemy

  • Polishing Mixed Bed

Dostępność opakowań

  • karton 1 CF
  • beczka (kartonowa)6 ft³
  • worki 25 litrów

* uziarnienie bez przygotowania antystatycznego dostępne w SGA550OH

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Struktura polimeru żelowy polistyren sieciowany dwuwinylobenzenem
Wygląd kuliste ziarna
Grupy funkcyjne czwartorzędowa amoniowa typu I
Forma jonowa forma OH-
całkowita pojemność 1.1 val/L (24.0 Kg/ft132) (forma OH- )
zawartość wilgoci 43 - 48 %
główna średnica 550 ± 50 µm
współczynnik jednorodności 1.1 - 1.2
Pęcznienie odwracalne, Cl- → OH- (max.) 24 %
ciężar właściwy 1.08
ciężar nasypowy (średnio) 660 - 700 g/L (41.2 - 43.8 lb/ft132)
limit temperatury 100 °C (212.0 °F) (forma Cl-)
limit temperatury 60 °C (140.0 °F) (forma OH- )