Główne zastosowania

  • doczyszczanie kondensatu - wstępne

Dostępność opakowań

  • karton 1 CF

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Struktura polimeru polistyren sieciowany dwuwinylobenzenem
Wygląd proszek
Grupy funkcyjne kwas sulfonowy
Forma jonowa NH4+
pojemność w suchej masie (min.) 4.8 val/kg
zawartość wilgoci 40 - 60 %
< 10 µm (max.) 2 %
ziarna nieuszkodzone (min.)
stopień konwersji do formy amonowej 96
zanieczyszczenia określone przez limity analizy popiołów
standardowe pakowanie produktu w formie suchej 10.2 Kg (22.5 lb)
typowy zakres temperatury 49 - 71 °C (120.2 - 159.8 °F)
kod koloru zielony
przypis HIAC zawartość uziarnienia