Główne zastosowania

  • demineralizacja - złoża mieszane
  • składnik kationitowy złoża mieszanego

Zalety

  • Doskonała odporność szoki osmotyczne i termiczne

Systemy

  • złoże mieszane

Dostępność opakowań

  • worek 1 ft³
  • worki 25 litrów
  • beczka (kartonowa)6 ft³
  • worki big bag 1 m³
  • duży worek 42 ft³

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Struktura polimeru makroporowaty polistyrenowy usiaciowany dwuwinylobenzenem
Wygląd kuliste ziarna
Grupy funkcyjne kwas sulfonowy
Forma jonowa forma Na+
całkowita pojemność 1.8 val/L (39.3 Kg/ft132) (forma Na+)
zawartość wilgoci 48 - 53 % (forma Na+)
główna średnica 750 ± 100 µm
współczynnik jednorodności 1.2 - 1.4
Pęcznienie odwracalne, Na+ → H+ (max.) 7 %
ciężar właściwy 1.25
ciężar nasypowy (średnio) 770 - 810 g/L (48.1 - 50.6 lb/ft132)
limit temperatury 120 °C (248.0 °F)