Główne zastosowania

  • demineralizacja - przemysł

Systemy

  • systemy złóż upakowanych

Dostępność opakowań

  • worek 1 ft³
  • worki 25 litrów
  • beczka (kartonowa)6 ft³
  • worki big bag 1 m³
  • duży worek 42 ft³

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Struktura polimeru żelowy polistyren sieciowany dwuwinylobenzenem
Wygląd kuliste ziarna
Grupy funkcyjne kwas sulfonowy
Forma jonowa forma H+
całkowita pojemność 2.2 val/L (48.1 Kg/ft132) (forma Na+)
zawartość wilgoci 47 - 50 % (forma H+)
główna średnica 650 ± 50 µm
współczynnik jednorodności 1.1 - 1.2
Pęcznienie odwracalne, Na+ → H+ (max.) 8 %
ciężar właściwy 1.22
ciężar nasypowy (średnio) 760 - 790 g/L (47.5 - 49.4 lb/ft132)
limit temperatury 120 °C (248.0 °F)