Główne zastosowania

 • demineralizacja - przemysł
 • dekoloryzacja - roztwory cukrowe

Zalety

 • wysoka pojemność robocza
 • Doskonała odporność na zatrucie związkami organicznymi
 • Doskonała odporność na szoki osmotyczne

Systemy

 • systemy złóż upakowanych
 • przeciwprądowy system regenerowalny

Zgodność z regulacjami

 • certyfikowany IFANCA Halal
 • Certyfikowane przez LPPOM MUI Halal

Dostępność opakowań

 • worek 1 ft³
 • worki 25 litrów
 • beczka (kartonowa)6 ft³
 • worki big bag 1 m³
 • duży worek 42 ft³

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Struktura polimeru makroporowaty polistyrenowy usiaciowany dwuwinylobenzenem
Wygląd kuliste ziarna
Grupy funkcyjne czwartorzędowa amoniowa typu I
Forma jonowa forma Cl-
zawartość wilgoci 61 - 66 % (forma Cl-)
całkowita pojemność 1 val/L (21.8 Kg/ft132) (forma Cl-)
główna średnica 750+ ± -100 µm
współczynnik jednorodności (max.) 1.2 - 1.4
Pęcznienie odwracalne, Cl- → OH- (max.) 20 %
ciężar właściwy 1.08
ciężar nasypowy (średnio) 670 - 700 g/L (41.9 - 43.8 lb/ft132)
limit temperatury 100 °C (212.0 °F) (forma Cl-)
limit temperatury 60 °C (140.0 °F) (forma OH- )