Główne zastosowania

 • demineralizacja
 • składnik anionitowy złoża mieszanego

Zalety

 • wysoka pojemność robocza
 • mniejsza podatność na zatrucia substancjami organicznymi
 • Doskonała odporność szoki osmotyczne i termiczne
 • dobra odwracalna pojemność sorpcyjna

Systemy

 • systemy złóż upakowanych
 • Polishing Mixed Bed

Dostępność opakowań

 • worek 1 ft³
 • worki 25 litrów
 • beczka (kartonowa)6 ft³
 • worki big bag 1 m³
 • duży worek 42 ft³

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Struktura polimeru makroporowaty polistyrenowy usiaciowany dwuwinylobenzenem
Wygląd kuliste ziarna
Forma jonowa forma Cl-
całkowita pojemność 1.15 val/L (25.1 Kg/ft132) (forma Cl-)
zawartość wilgoci 57 - 63 % (forma Cl-)
główna średnica 750 ± 100 µm
współczynnik jednorodności 1.2 - 1.4
Pęcznienie odwracalne, Cl- → OH- (max.) 20 %
ciężar właściwy 1.08
ciężar nasypowy (średnio) 670 - 690 g/L (41.9 - 43.1 lb/ft132)
limit temperatury 100 °C (212.0 °F) (forma Cl-)
limit temperatury 65 °C (149.0 °F) (forma OH- )