Overview

Główne zastosowania

 • demineralizacja
 • składnik anionitowy złoża mieszanego

Zalety

 • wysoka pojemność robocza
 • dobra odporność na zatrucie substancjami organicznymi
 • uziarnienie jednorodne

Systemy

 • systemy złóż upakowanych
 • Working Mixed Bed

Dostępność opakowań

 • worek 1 ft³
 • worki 25 litrów
 • beczka (kartonowa)6 ft³
 • worki big bag 1 m³
 • duży worek 42 ft³

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Struktura polimeru żelowy polistyren sieciowany dwuwinylobenzenem
Wygląd kuliste ziarna
Grupy funkcyjne czwartorzędowa amoniowa typu I
Forma jonowa forma Cl-
całkowita pojemność (min.) 1.3 val/L (28.4 Kg/ft132) (forma Cl-)
zawartość wilgoci 48 - 54 % (forma Cl-)
główna średnica 650 ± 50 µm
współczynnik jednorodności 1.1 - 1.2
Pęcznienie odwracalne, Cl- → OH- (max.) 30 %
ciężar właściwy 1.08
ciężar nasypowy (średnio) 680 - 710 g/L (42.5 - 44.4 lb/ft132)
limit temperatury 100 °C (212.0 °F) (forma Cl-)
limit temperatury 60 °C (140.0 °F) (forma OH- )