Główne zastosowania

 • rozdrabnianie do cząstek nanometrowych
 • uzyskanie wysoko rozdrobnionych nanocząsteczek
 • niszczenie komórek biologicznych
 • polepszenie rozpuszczalności związków małocząsteczkowych

Zalety

 • tworzy nanocząsteczki mniejsze niż 100 nm.
 • bardzo wysoka czystość
 • wyjątkowa trwałość
 • minimalizuje zanieczyszczenie
 • jednorodne uziarnienie, zapobieganie sklejaniu
 • wysoce wydajny
 • sterylizowane w autoklawach/ sterylizatorach parowych
 • skalowalne
 • niska gęstość czynnika; pozwala na duże obciążenie czynnikiem i prędkości mieszania
 • wydziela mniej ciepła niż tradycyjne czynniki
 • biologicznie obojętny; zapobiega reakcjom i zmianom składu chemicznego

Systemy

 • młyny kulkowe wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316 lub innych dopuszczalnych stopów metali
 • wysokoobrotowy dyspergator
 • homogenizery
 • rotor-stator

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Struktura polimeru żelowy polistyren sieciowany dwuwinylobenzenem
Wygląd pojedyncze kuliste ziarna, barwy białej
< 250 µm (max.) 0.02 %
601 – 800 µm (min.) 95 %
zakres wielkości ziaren 650 - 750 µm
straty przy suszeniu (max.) 0.5 %
resztkowy styren (max.) 50 ppm
resztkowy dwuwinylobenzen (max.) 50 ppm
resztkowy etylowinylobenzen (max.) 50 ppm
Resztkowy rozpuszczalnik - metanol (max.) 100 ppm
zanieczyszczenie metalami ciężkimi (max.) 10 ppm
całkowita zawartość aerobów < 10 cfu/g
całkowita zawartość pleśniaków < 10 cfu/g
całkowita zawartość drożdżaków < 10 cfu/g
Escherichia coli negatywny/10g g
szczepy Salmonelli Negative/10 g
Pseudomonas aeruginosa Negative/10 g
Staphylococcus aureus Negative/10 g
test na endotoksyny bakteryjne (max.) 0.5 EU/g
identyfikacja FTIR zgodnie z normami