Główne zastosowania

  • demineralizacja
  • doczyszczanie kondensatu

Zalety

  • uziarnienie jednorodne

Systemy

  • przeciwprąd

Dostępność opakowań

  • worek 1 ft³
  • worki 25 litrów
  • beczka (kartonowa)6 ft³
  • worki big bag 1 m³
  • duży worek 42 ft³

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Struktura polimeru makroporowaty polistyrenowy usiaciowany dwuwinylobenzenem
Wygląd kuliste ziarna
Grupy funkcyjne kwas sulfonowy
Forma jonowa forma H+
całkowita pojemność 1.8 val/L (39.3 Kg/ft132) (forma Na+)
zawartość wilgoci 54 - 59 % (forma H+)
główna średnica 570 ± 50 µm
współczynnik jednorodności 1.1 - 1.2
Pęcznienie odwracalne, Na+ → H+ (max.) 7 %
ciężar właściwy 1.18
ciężar nasypowy (średnio) 725 - 765 g/L (45.3 - 47.8 lb/ft132)
limit temperatury 120 °C (248.0 °F) (forma H+)
limit temperatury 140 °C (284.0 °F) (forma Na+)