Główne zastosowania

  • zmiękczanie - przemysł
  • zmiękczanie - przemysł

Zalety

  • uziarnienie jednorodne

Zgodność z regulacjami

  • certyfikowany Kosher

Dostępność opakowań

  • worek 1 ft³
  • worki 25 litrów
  • beczka (kartonowa)6 ft³
  • worki big bag 1 m³
  • duży worek 42 ft³

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Struktura polimeru makroporowaty polistyrenowy usiaciowany dwuwinylobenzenem
Wygląd kuliste ziarna
Grupy funkcyjne kwas sulfonowy
Forma jonowa forma Na+
całkowita pojemność 1.8 val/L (39.3 Kg/ft132) (forma Na+)
zawartość wilgoci 48 - 53 % (forma Na+)
główna średnica 570 ± 50 µm
współczynnik jednorodności 1.1 - 1.2
Pęcznienie odwracalne, Na+ → H+ (max.) 7 %
ciężar właściwy 1.25
ciężar nasypowy (średnio) 775 - 800 g/L (48.4 - 50.0 lb/ft132)
limit temperatury 120 °C (248.0 °F) (forma H+)
limit temperatury 140 °C (284.0 °F) (forma Na+)