Główne zastosowania

  • bakteriostatyczny

Zalety

  • wydajna regeneracja
  • minimalizuje rozwój bakterii w systemach eksploatowanych okresowo
  • wysoka pojemność robocza
  • dobra stabilność fizyko-chemiczna
  • niższe straty ciśnienia w porównaniu do żywicy standardowej

Dostępność opakowań

  • worek 1 ft³
  • beczka (kartonowa)6 ft³
  • duży worek 35 ft³
  • duży worek 42 ft³

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Struktura polimeru żelowy polistyren sieciowany dwuwinylobenzenem
Wygląd kuliste ziarna
Grupy funkcyjne kwas sulfonowy
Forma jonowa Na+/Ag+
całkowita pojemność 1.9 val/L (41.5 Kg/ft132) (forma Na+)
zawartość wilgoci 46 - 50 % (forma Na+)
główna średnica 570 ± 50 µm
współczynnik jednorodności (max.) 1.2
Pęcznienie odwracalne, Na+ → H+ (max.) 10 %
Pęcznienie odwracalne, Ca2+ → Na+ (max.) 8 %
ciężar właściwy 1.27
ciężar nasypowy (średnio) 795 - 830 g/L (49.7 - 51.9 lb/ft132)
limit temperatury 120 °C (248.0 °F)