Główne zastosowania

 • demineralizacja - woda o dużej zawartości substancji organicznych

Zalety

 • wysoka pojemność robocza
 • uziarnienie jednorodne
 • wydajna regeneracja
 • małe objętości wody płucznej
 • wysoka klasa czystości

Zgodność z regulacjami

 • certyfikowany IFANCA Halal

Dostępność opakowań

 • worek 1 ft³
 • worki 25 litrów
 • beczka (kartonowa)6 ft³
 • worki big bag 1 m³
 • duży worek 42 ft³

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Struktura polimeru żelowy poliakrylan sieciowany dwuwinylobenzenem
Wygląd kuliste ziarna
Grupy funkcyjne trzeciorzędowa amina
Forma jonowa forma wolnej zasady
całkowita pojemność 1.6 val/L (35.0 Kg/ft132) (forma wolnej zasady)
zawartość wilgoci 56 - 62 % (forma wolnej zasady)
główna średnica 570 ± 50 µm
współczynnik jednorodności 1.1 - 1.2
pęcznienie nieodwracalne (max.) 5 %
Pęcznienie odwracalne, FB → Cl- (max.) 25 %
ciężar właściwy 1.08
ciężar nasypowy (średnio) 645 - 675 g/L (40.3 - 42.2 lb/ft132)
limit temperatury 40 °C (104.0 °F) (forma wolnej zasady)