Główne zastosowania

  • demineralizacja

Zalety

  • wysoka pojemność robocza
  • uziarnienie jednorodne

Zgodność z regulacjami

  • certyfikowany IFANCA Halal

Dostępność opakowań

  • worek 1 ft³
  • worki 25 litrów
  • beczka (kartonowa)6 ft³
  • worki big bag 1 m³
  • duży worek 42 ft³

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Struktura polimeru makroporowaty polistyrenowy usiaciowany dwuwinylobenzenem
Wygląd kuliste ziarna
Grupy funkcyjne czwartorzędowa amoniowa typu I
Forma jonowa forma Cl-
zawartość wilgoci 61 - 66 % (forma Cl-)
całkowita pojemność 1 val/L (21.8 Kg/ft132) (forma Cl-)
główna średnica 570 ± 50 µm
współczynnik jednorodności (max.) 1.2
Pęcznienie odwracalne, Cl- → OH- (max.) 20 %
ciężar właściwy 1.08
ciężar nasypowy (średnio) 670 - 690 g/L (41.9 - 43.1 lb/ft132)
limit temperatury 100 °C (212.0 °F) (forma Cl-)
limit temperatury 61 °C (141.8 °F) (forma OH- )