Główne zastosowania

 • demineralizacja
 • składnik anionitowy złoża mieszanego

Zalety

 • wysoka pojemność robocza
 • wysoka skuteczność regeneracji
 • uziarnienie jednorodne

Systemy

 • Working Mixed Bed

Dostępność opakowań

 • worek 1 ft³
 • worki 25 litrów
 • beczka (kartonowa)6 ft³
 • worki big bag 1 m³
 • duży worek 42 ft³

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Struktura polimeru żelowy polistyren sieciowany dwuwinylobenzenem
Wygląd kuliste ziarna
Grupy funkcyjne czwartorzędowa amoniowa typu II
Forma jonowa forma Cl-
całkowita pojemność 1.4 val/L (30.6 Kg/ft132) (forma Cl-)
zawartość wilgoci 40 - 45 % (forma Cl-)
główna średnica 570 ± 50 µm
współczynnik jednorodności 1.1 - 1.2
Pęcznienie odwracalne, Cl- → OH- (max.) 20 %
ciężar właściwy 1.09
ciężar nasypowy (średnio) 675 - 700 g/L (42.2 - 43.8 lb/ft132)
limit temperatury 85 °C (185.0 °F) (forma Cl-)
limit temperatury 35 °C (95.0 °F) (forma OH- )